Posadzki samopoziomujące

Posadzka Thermo­-floor to płynny jastrych anhydrytowy stosowany jako najlepsze uzupełnienie ogrzewania podłogowego.

Posadzka Thermo-floor dostarczana jest na budowę za pomocą zestawu złożonego z ciągnika siodłowego i dwukomorowego silosa wraz z mieszalnikiem, wyposażonego we wszystkie akcesoria i podzespoły niezbędne do podania płynnego jastrychu na budowę. Wszystkie systemy przygotowania mieszanki są w pełni zautomatyzowane i sterowane komputerowo.

Zalety stosowania:

  • wysoki współczynnik przenikania ciepła (1.8 W/mK), dokładne przyleganie masy posadzkowej do rurek grzejnych, brak pustek powietrznych
  • monolityczna struktura posadzki o wysokich parametrach wytrzymałości na ściskanie i zginanie
  • mała bezwładność termiczna posadzki Thermo-floor pozwala na szybkie osiągnięcie zadanych parametrów grzewczych co w znacznym stopniu przekłada się na koszty ogrzewania
  • zmniejszona grubość jastrychu w stosunku do posadzek cementowych pozwala na zastosowanie większej warstwy izolacji termicznej
  • krótki czas aplikacji oraz wysoka wydajność pozwala na wykonanie nawet 1000 m2 posadzek dziennie
  • komputerowe dozowanie składników gwarantuje niezmienną wysoką jakość
  • dzięki właściwościom samopoziomującym posadzki Thermo-floor pozwalają na uzyskanie równej i gładkiej powierzchni
  • niezmiennośćobjętości w trakcie procesu wiązania pozwala na jego wbudowanie praktycznie bez szczelin dylatacyjnych

   www.posadzki-anhydrytowe.pl